Wat is nu eigenlijk een voorkooprecht? | Pillars
Pillars RVV Geopunt

Wat is nu eigenlijk een voorkooprecht?

Is een eigendom verzwaard met een voorkooprecht of niet?  Dit moet verplicht worden meegedeeld bij de verkoop van een onroerend goed.  Het recht van voorkoop kan ontstaan op verschillende manieren en dan moet er nog een goed onderscheid gemaakt worden met het recht van voorkeur.

Voor u wat meer uitleg!

05/09/2018

Wat is het verschil?

Beide rechten zijn een mogelijkheid die een wet of een overeenkomst toestaat aan een persoon om een goed aan te kopen.

Bij recht van voorkeur is dit om een goed aan te kopen bij voorkeur op elke andere persoon.  Praktisch gezien moet een eigenaar vooraleer de verkoop publiek te maken het goed te koop aanbieden aan die specifieke persoon.  Daarna pas kan het aan andere kandidaat-kopers voorgesteld worden.

Bij recht van voorkoop is het eerder omgekeerd.  Hier mag de eigenaar zijn onroerend goed publiek te koop aanbieden en een verkoopsovereenkomst vastleggen met afgesproken prijs en voorwaarden.  De verkoper moet deze overeenkomst dan voorleggen aan de houder van het voorkooprecht, waarop deze dan kan kiezen het goed aan dezelfde prijs en voorwaarden te kopen.  Hij komt als het ware in de plaats van de initiële koper.

Voor wie is dit voorkooprecht er in vlaanderen?

De Vlaamse overheid, de lokale overheden (provincies, gemeentes,...), overheidsinstellingen (zoals bv De Vlaamse Waterweg) kunnen een voorkooprecht heffen op uw onroerend goed.  Het is de bedoeling hiermee hun opdracht van openbaar nut te kunnen realiseren.

Door de pachtwet hebben ook pachters een voorkooprecht.  Dit zijn landbouwers die landbouwgrond pachten (huren) en bewerken.  Dit heeft als doel hun beroep en inkomsten te beschermen.

Verder kan er ook contractueel een voorkooprecht vastgelegd worden.  Een perfect voorbeeld is de situatie van een handelshuurovereenkomst.  Heel vaak is het zo dat iemand een winkelruimte huurt en daarboven ook het ganze interieur aanpakt om de juiste looks te creëren.  Dit is toch wel een behoorlijke investering.  Tevens wordt na verloop van tijd de locatie door klanten ook gelinkt aan deze winkel.  Een slimme zet is dat er in de huurovereenkomst een extra voorwaarde van recht van voorkoop toegevoegd wordt.  Op deze manier heeft deze winkeluitbater de kans om zijn winkel te vrijwaren en het handelspand te kopen indien het ooit te koop komt.

Een interessant weetje: indien je erft, wordt het recht van voorkoop niet toegepast!  Er is een nieuwe eigenaar, maar er is geen verkoop doorgegaan.

Is uw eigendom onderhevig aan voorkooprecht?

Als u het voorkooprecht vastgelegd hebt in een contract, zal u het natuurijk al weten.  Tevens de landeigenaren die pachten aan landbouwers, zijn ook automatisch gekend met het voorkooprecht op hun grond.

De meeste eigenaars zijn over de andere types voorkooprechten op hun eigendom niet zo goed goed geïnformeerd.  Er is steeds een mogelijkheid om dit op te zoeken.  U kan dit controleren op de website www.geopunt.be.  Dit is een heel uitgebreide website. Indien u het iets eenvoudiger wil, kan Pillars u als vastgoedmakelaar steeds vrijblijvende informatie verschaffen.

Benieuwd of er een voorkooprecht is op uw eigendom of het eigendom waarin u interesse heeft? Neem hier contact op met Pillars

 

Bron: Vastgoed in Pocket voor het Vlaamse Gewest; www.vlaanderen.be, www.geopunt.be