Waarvoor dienen de stedenbouwkundige inlichtingen? | Pillars
Pillars stedenbouwkundige inlichtingen

Waarvoor dienen de stedenbouwkundige inlichtingen?

Het is bij wet verplicht om bij elke verkoop van een onroerend goed en bij elke verhuring van meer dan 9 jaar de stedenbouwkundige inlichtingen te verschaffen.  Dit is vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

Wat houdt dit nu eigenlijk in?

29/08/2018 

Wat is het doel ervan?

Het doel van deze stedenbouwkundige inlichtingen is kandidaat-kopers of lange termijn huurders op een correcte en zo volledig mogelijke manier te informeren en dit op een gestandaardiseerde manier.  Elke vastgoedmakelaar, notaris of eigenaar moet hieraan voldoen of ze riskeren zware geldboetes of schadeclaims van kopers.  Professionelen kunnen ook nog tuchtsancties opgelegd krijgen indien hierin fouten gemaakt worden.

Wat moet er vermeld worden?

In het VCRO staat dat je moet antwoord krijgen op 5 vragen (art. 5.2.6):

  1. Is er een omgevingsvergunning uitgereikt (in de volksmond nog steeds 'bouwvergunning' genoemd)?
  2. Wat is de huidige stedenbouwkundige bestemming, in welk gebied is het onroerend goed gelegen?
  3. Is er voor het goed een dagvaarding of vonnis uitgebracht?  Recent is deze vraag nog wat uitgebreid en moet er ook duidelijk vermeld worden wat de stand van zaken is hieromtrent.
  4. Is er een voorkooprecht in het kader van een uitvoeringsplan?  Wat dit is kan u ook nog eens nalezen in de blog 'Wat is nu eigenlijk een voorkooprecht?'.
  5. Is er een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing (de gekende verkavelingsvergunning)?
  6. En ja, een zesde, maar nog niet in de praktijk gebrachte vraag: of er al dan niet een as-builtattest werd uitgereikt en gevalideerd.  Maar dit punt is momenteel nog niet van toepassing. (zie ook de blog Welke informatie is verplicht bij de verkoop van onroerende goederen?)

Hoe zit dat dan praktisch in elkaar? 

 

Termijnen

Soms duurt het wat langer vooraleer men deze stedenbouwkundige informatie verkrijgt bij de gemeenten, maar eens de beslissing genomen is te verkopen, is het ook wenselijk het eigendom onmiddellijk op de markt te kunnen zetten om geen tijd te verliezen.  Daarom werd er voorzien in de oplossing dat publiciteit mag worden gevoerd van zodra de informatie werd aangevraagd.  Vanaf het moment dat de stedenbouwkundige inlichtingen zijn verkregen, moet dit in de publiciteit worden opgenomen.

Zo gaan we bij meerdere panden 2 woorden telkens zien terugkeren bij de informatieplicht: 'in aanvraag'.  De gemeenten kregen een maximum termijn van 30 dagen om de inlichtingen te verschaffen, dus in de publiciteit kan dit ook maximaal 30 dagen 'in aanvraag' staan.

 

Vermeldingen

Waar moet dit nu allemaal vermeld worden?  Als we digitale advertenties bekijken, is het noodzakelijk om het voluit geschreven te zien staan.  Alle 5 vragen horen dan ook beantwoord te zijn, tenzij het nog 'in aanvraag' is.

Voor advertenties in de geschreven pers is dit niet zo eenvoudig, daar hiervoor meestal wat minder ruimte beschikbaar is.  Hier ziet u eerder alle afkortingen, maar wat betekent dat nu toch allemaal?  In onderstaande tabel staat het even duidelijk uitgeschreven.

Benieuwd welke informatie nog verplicht is in publicaties over onroerend erfgoed?  Check de blog en advies 'Welke informatie is verplicht bij de verkoop van onroerende goederen?'

 

Bron: Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening