Weet u van de kwaliteitsnormen voor woningen? - deel 3 | Pillars
Pillars gevel

Weet u van de kwaliteitsnormen voor woningen? - deel 3

U bent huurder of verhuurder en vraagt zich af of er bepaalde verplichtingen zijn betreffende uw woning?  Zijn er kwaliteitsvereisten en minimum normen waaraan de woning moet voldoen? Ja.  Huurders worden oa. door de Vlaamse Wooncode beschermd om wanpraktijken tegen te gaan en iedereen een behoorlijke huisvesting te kunnen garanderen.  Als eigenaar bent u best in orde met de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten.  Ook als u niet verhuurt zorgt u er best voor niet op de Vlaamse inventaris van ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woningen terecht te komen.  We vatten deze vereisten voor u samen!

Deel 3

31/10/2018

In een reeks van 3 artikels worden de verschillende vereisten van 1 eigendom besproken worden, telkens met enkele illustratieve foto's (van Agentschap Wonen-Vlaanderen) van hoe het niet moet:

 • de vereisten van het gebouw
 • de vereisten van de afzonderlijke zelfstandige woning
 • de bezettingsnorm en de berekening.

Deze keer krijgt u de kans om de technische fiches van Wonen-Vlaanderen op te laden, dus volg aandachtig mee!

Deel 1 en deel 2 hebben we reeds gehad.  Nu gaan we verder met deel 3.

 

Deel 3: de bezettingsnorm

Als er te veel mensen in een woning verblijven, is er sprake van overbewoning.  De woning is niet aangepast hiervoor  en er kunnen veiligheids- en/of gezondheidsrisico's ontstaan.

Aan de hand van de bezettingsnorm wordt bepaald voor hoeveel bewoners de woning is aangepast.  Bij de berekening ervan wordt uitgegaan van het aantal woonlokalen  (leefkamer(s), keuken en slaapkamer(s)) en de totale nettovloeroppervlakte ervan.

Een aantal punten zijn belangrijk te onthouden:

 • Zoals eerder bepaald mag men voor kleine woningen vergund of gebouwd vóór 1/10/2016 een maximum van 3m² voor de aparte badkamer bijtellen.
 • Een leefruimte van min 8m² met open keuken geldt als 2 woonlokalen.
 • de nettovloeroppervlakte wordt gemeten waar de plafondhoogte min 220cm is.
 • bij hellende plafonds wordt de ruimte tot minstens 180cm hoogte meegerekend.
 • muurdiktes, schouwen, plinten,... tellen niet mee.
 • volgende lokalen tellen niet mee:
 1. nettovloeroppervlakte kleiner dan 4m²
 2. lokalen waar plafond nergens hoger is dan 220cm.

Eens uitgerekend duidt u de totale netto-vloeroppervlakte en het aantal woonlokalen aan in de tabellen:

 

Totale nettovloeroppervlakte

(in m²)

Van

Tot

0

18

18

27

27

40

40

50

50

60

60

70

70

79

79

87

87

96

96

104

104

112

   

   

Mogelijk aantal personen   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

Aantal woonlokalen 1 2 3 4 5 6  
Mogelijk aantal personen 2 2 3 5 8 10   

 

Vanaf 6 woonlokalen geldt elk bijkomend lokaal voor 1 bijkomende persoon.

U noteert het mogelijk aantal personen die correspondeert met uw berekening.  En van de 2 waarden die u hier uitkomt, neemt u de kleinste.  Dit duidt dan aan voor hoeveel personen deze woning is aangepast.

Indien deze bezettingsnorm overschreden wordt, zullen er een aantal bewoners moeten verhuizen totdat de maximale bezttingsnorm niet meer is overschreden.

 

Aan de slag!

Om voor uzelf te weten te komen hoe uw woning scoort op deze woonkwaliteitsvereisten, kan u de technische fiche invullen.  Let wel, hou ermee rekening dat experten mogelijk een andere puntenscore zullen geven dan uzelf!

Op de fiche van Wonen-Vlaanderen kruist u in de rechterkolom aan wat van toepassing is en doet u de berekeningen zoals aangeduid.  Eventueel kan u nog opmerkingen onderaan de delen toevoegen.  Op het einde kan u zien wat uw persoonlijke eindbeoordeling is van uw woning.

Wees in elk geval kritisch, het kan u helpen eventuele moeilijke punten in de woning te vinden en in de grotere context te plaatsen.  Desnoods kan u ook de juiste hulp erbij halen om de kwaliteit van uw woning te verbeteren.

 

 Bronnen: www.wonenvlaanderen.be; www.ocb.be;www.vlaanderen.be;www.departementwvg.be; www.vochtproblemen-vochtbestrijding.be