Blog en advies | Pillars
netwerk

Nieuwe virussen vragen een moderne aanpak

Iedereen kent ondertussen de standaarden voor hygiëne en de vereisten voor het volgen van gezond verstand.

Pillars wenst u van dienst te zijn indien u niet ter plaatse wenst te gaan, maar toch uw kans niet wil laten schieten om een eigendom te kopen of te huren.

Vandaar, zolang we nog de mogelijkheid hebben, gaat Pillars voor u ter plaatse.  Via video-oproep kan het eigendom door u bezichtigd worden.  Elk detail die u wenst te zien 'in real time', kan u vragen om te zien.

Zo staan wij voor u klaar!

Lees meer

Exclusief magazine nr 200

Op 31/01/2019 was ik aanwezig op het lanceringsevent van de 200e uitgave van het Exclusief magazine. Het werd een speciale dubbele uitgave in stijl! Bovendien staat Pillars te pronken op p 60-61! Wens je het artikel te lezen?

 

01/02/2019

Lees meer
Artikel in Exclusief magazine nr 200
Pillars gevel

Weet u van de kwaliteitsnormen voor woningen? - deel 3

U bent huurder of verhuurder en vraagt zich af of er bepaalde verplichtingen zijn betreffende uw woning?  Zijn er kwaliteitsvereisten en minimum normen waaraan de woning moet voldoen? Ja.  Huurders worden oa. door de Vlaamse Wooncode beschermd om wanpraktijken tegen te gaan en iedereen een behoorlijke huisvesting te kunnen garanderen.  Als eigenaar bent u best in orde met de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten.  Ook als u niet verhuurt zorgt u er best voor niet op de Vlaamse inventaris van ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woningen terecht te komen.  We vatten deze vereisten voor u samen!

Deel 3

31/10/2018

Lees meer

Weet u van de kwaliteitsnormen voor woningen? - deel 2

U bent huurder of verhuurder en vraagt zich af of er bepaalde verplichtingen zijn betreffende uw woning?  Zijn er kwaliteitsvereisten en minimum normen waaraan de woning moet voldoen? Ja.  Huurders worden oa. door de Vlaamse Wooncode beschermd om wanpraktijken tegen te gaan en iedereen een behoorlijke huisvesting te kunnen garanderen.  Als eigenaar bent u best in orde met de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten.  Ook als u niet verhuurt zorgt u er best voor niet op de Vlaamse inventaris van ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woningen terecht te komen.  We vatten deze vereisten voor u samen!

Deel 2

31/10/2018

Lees meer
Pillars gevels